+

Általános Szerződési Feltételek

 

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 

 

 

Az Ker-x Pro Hungary korlátolt felelősségű társaság (székhelye: 9011, Győr, Molnár u. 28 adószáma: 12345678-2-42, nyilvántartva a Cg: 08-09-032842 cégjegyzékszámon, a továbbiakban: „Társaság”) jelen Általános Szerződési Feltételeket (a továbbiakban: „ÁSZF”) a Társaság által forgalmazott termékekre (továbbiakban: „Termék” vagy „Termékek”) vonatkozóan a fogyasztók (a Ptk. szerinti fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy, a továbbiakban: „Fogyasztó”) és a Társaság között létrejövő adásvételi szerződésekre tekinti alkalmazandónak. 

 

A jelen ÁSZF tárgyát képező adásvételi szerződéseket a Társaság a webáruházán (a továbbiakban: „Webáruház”) leadott rendelés alapján, a Fogyasztó által a Webáruházban történő vásárlás után történő átadással, a Webáruházban feltüntetett vételár megfizetése ellenében teljesít a Fogyasztó részére. 

 

Jelen ÁSZF megtalálható a Társaság honlapcímén: www.kerites.pro

 

1.      A Webáruház használata 

A Webáruház teljeskörű használatához a Fogyasztó regisztrációja (e-mail elérhetőség, jelszó és név telefonos elérhetőség számlázási, illetve szállítási cím megadása) szükséges. A regisztrációt követően a Webáruházba a regisztráció során megadott belépési adatok (e-mail elérhetőség és jelszó) segítségével lehetséges belépni. A Fogyasztó a regisztrációval kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy adatait a Társaság – így különösen nevét, elérhetőségét, a termék kézbesítési címét és a fizetésre vonatkozó adatokat – kizárólag a megrendelés teljesítése és esetleges szavatossági igények kezelése céljából, az ehhez szükséges ideig kezeli és használja fel. A Társaság kijelenti, hogy harmadik személy a Fogyasztó adataihoz nem férhet hozzá, mely alól kivételt csak a futárszolgálattal történő kézbesítés képez: ez esetben Társaság a Fogyasztó (vagy az általa megjelölt harmadik személy) nevét, és az általa megjelölt kézbesítési címet ismerteti a futárszolgálattal, amely a sikeres kézbesítés céljából az ehhez szükséges ideig a jelzett adatokat kezeli). 

 

A Társaság megrendelést akkor tudja elfogadni, ha a megrendelő adatainak regisztrációjakor és a megrendeléskor a regisztrációs oldalon található mezőket maradéktalanul, valós adatokkal kitölti. Ennek elmulasztásából eredő károkért, illetve a folyamat közben felmerülő technikai, különösen az internetkapcsolattal összefüggésben felmerülő problémákért a Társaság nem vállal felelősséget. 

 

Az adatok helyességét azok jóváhagyása előtt a Fogyasztó ellenőrizheti, adatának módosítását és törlését a Webáruház adatbázisából bármikor kezdeményezheti a Webáruház felületén keresztül. 

 

A Webáruházban a Fogyasztó regisztráció nélkül is vásárolhat, a jelen ÁSZF hatálya az ilyen jellegű vásárlásokra is kiterjed. 

 

 

2.      Vásárlás 

Fogyasztó regisztráció nélkül is tud kosárba helyezni terméket, de a vásárlást csak regisztrációval vagy regisztráció nélküli (mely során meg kell adnia a személyes adatait mail címet telefonszámot szállítási címet) rendeléssel tudja folytatni. 

 

A Fogyasztó a regisztráció során megadott belépési adataival léphet be a Webáruházba. 

 

Belépést követően termék kiválasztása, mennyiség megadása, kosárba helyezés, megrendelés ellenőrzése, rendelés elküldése, törlése/módosítása, fizetés módja (átutalás, elfogadott bankkártyák/utánvét), nettó/bruttó ár, visszaigazoló e-mail stb. 

 

A Webáruházban eladásra kínált Termék ismertetője tartalmazza annak valamennyi lényeges tulajdonságát, különösen amelyek annak megvásárlása szempontjából jelentősek (így annak vételárát, szállítási díját, a terméktől függően annak összetételét és minőségét, továbbá, hogy a termék milyen színváltozatokban és méretben állnak rendelkezésre). 

Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

 

A Társaság valamennyi Webáruházban eladásra kínált Termék mellett feltünteti a raktárkészletre vonatkozó aktuális készletinformációkat. Amennyiben a megrendelés elküldése/fizetés után kiderül, hogy a termék a feltüntetett információ ellenére nincs raktáron, a Társaság felveszi a Fogyasztóval az általa megadott közvetlen elérhetőségen a kapcsolatot, és a felek megállapodása alapján a megrendelés módosíthatják, vagy a már esetlegesen kifizetett összeget a Társaság visszatéríti a Fogyasztó részére. 

 

Adatbeviteli hibák javítása: Fogyasztó a megrendelés Társaságnak történő elküldése előtt minden esetben vissza tud lépni az előző fázisba, ahol javítani lehetséges a bevitt adatokat. 

kosár tartalmának megtekintése, módosítás, törlés stb. 

 

Megrendelés visszaigazolása: Fogyasztó a megrendelés elküldését követően az általa megadott e-mail elérhetőségre kap visszaigazolást. Amennyiben e visszaigazolás Fogyasztó megrendelésének elküldésétől számított legkésőbb 48 órán belül Fogyasztóhoz nem érkezik meg, Fogyasztó az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól mentesül. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Társasághoz, illetve az Fogyasztóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. Társaság kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert Fogyasztó rossz e-mail címet adott meg regisztrációja során, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni. 

 

A Fogyasztó a Webáruházban indított megrendelés elküldésével magyar nyelvű, írásbeli adásvételi szerződést köt a Társasággal, amelyre a magyar jog irányadó. A Társaság a leadott megrendelések alapján létrejött szerződéseket nyilvántartja. 

 

3. Szállítás 

 

A Társaság vállalja, hogy a Fogyasztó által a Webáruházban megvásárolt Terméket a Felek között létrejött szerződésnek megfelelő mennyiségben, méretben, színben stb. a szerződés létrejöttének napjától számított 2-5 napon belül kézbesíti Fogyasztónak, abban az esetben ha termék raktárkészleten van. Amennyiben a termék nincs raktárkészleten a termék kézbesítése maximum 30 nap. 

 

A Szállítás módja Futárszolgálat/Csomagküldő szolgálat/személyes átvétel lehet. 

Példák: 

Futárszolgálat igénybevétele esetén Társaság vállalja, hogy a raktárkészleten lévő Terméket a szerződéskötést követő 1 napon belül átadja a Futárszolgálatnak, amely azt 1-3 napon belül (ez majd futárszolgálattól függ) kézbesíti Fogyasztónak. A kézbesítés várható időtartamáról a Társaság e-mail-ben tájékoztatja Fogyasztót, míg a kézbesítés pontos időpontjáról a Futárszolgálat ad felvilágosítást. A megvásárolt Termék kézbesítésének Futárszolgálat által megállapított díjáról Fogyasztó a fizetési folyamat során a megrendelés véglegesítése előtt, valamint a Vásárlási feltételek között is tájékoztatást kap. A kézbesítés költségét a vásárló viseli. 

Személyes átvétel esetén a Fogyasztó a Terméket a Társaság 9011, Győr, Molnár u. 28. cím alatti Ügyfélszolgálatán veheti át H-P előre egyeztetett időpontban. A Termék Ügyfélszolgálathoz történő megérkezéséről Társaság Fogyasztót e-mail-ben értesíti. 

A megrendelés teljesítésekor, a kiszállítás időpontjában a Fogyasztó köteles a Terméket, annak csomagolását és tartalmát ellenőrizni, majd az átvételi elismervényt aláírni. Ezt követően az ekkor megállapítható hiányosságokra vonatkozó reklamációkat a Társaságnak nem áll módjában elfogadni. 

 

4. Elállás, az elállási jog gyakorlása 

 

 Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelve, továbbá A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása alapján Fogyasztó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől vagy felmondhatja azt (a továbbiakban: Elállás) és visszaküldheti a megrendelt terméket. 

 

Az elállási jog gyakorlására nyitva álló határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Fogyasztó, vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átvette. 

 

A Fogyasztó a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja elállási jogát. 

 

Több Termék adásvételekor, amennyiben az egyes Termékek szállítása eltérő időpontban történt, úgy az utoljára szolgáltatott Termék, illetve több tételből vagy darabból álló Termék esetén az utoljára kézbesített tételnek vagy darab kézhezvételtől számított 14 napon belül élhet a vásárló az elállási joggal. 

 

Amennyiben Fogyasztó elállási jogával kíván élni, azt írásos formában teheti meg. Írásos formának minősül a Társaság hivatalos e-mail címére küldött e-mail, illetve a bejelentett Székhelyére címzett tértivevényes postai küldemény vagy személyesen ügyfélszolgálaton. 

Postai úton írásban történő igénybejelentés esetén a határidők betartása szempontjából a postára adás időpontja az irányadó, míg e-mail üzenet esetén annak elküldésének időpontja. 

 

Fogyasztó köteles a Terméket indokolatlan késedelem nélkül, de a szerződéstől való elállására vonatkozó értesítés Társaság részére történő megküldésétől számított 14 napon belül postai úton, vagy futárszolgálat igénybevételével visszaküldeni vagy a társaság ügyfélszolgálatán leadni. 

 

A Termék visszaküldésének közvetlen költségét (postai, vagy csomagküldő szolgáltatás igénybevételének költsége) a Fogyasztónak kell viselnie, a Társaság nem vállalja e költség viselését. 

A Társaság nem köteles a Fogyasztó része megtéríteni azon többletköltségeket, amely a Társaság által felkínált legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő szállítási mód választásából adódik. 

 

Az elállási jog gyakorlása esetén a Fogyasztót a Termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli. 

 

A Fogyasztó csak a Termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel. Ezt meghaladó sérülés vagy értékcsökkenés esetén a Társaság nem köteles, illetőleg nem a teljes vételárat köteles Fogyasztó részére megtéríteni. A Fogyasztónak az elállással érintett Terméket lehetőség szerint annak eredeti csomagolásban kell visszajuttatnia. 

 

Társaság a Termék visszaérkezését, vagy az elállási nyilatkozat megérkeztét követően a jelzett jogszabályok értelmében haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül visszatéríti a kifizetett vételárat a Fogyasztó részére, beleértve a szállítási díjat is. 

 

A társaság a visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli. 

 

A vételár és szállítási költség visszatérítést a Társaság mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta a Terméket, vagy Fogyasztó bizonyítékot nem szolgáltatott arra vonatkozóan, hogy azokat visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. 

 

 

A Fogyasztó az elállást a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelethez 2. mellékletként csatolt Elállási/Felmondási nyilatkozatminta a Társaságnak a fent részletezett módon történő megküldésével is gyakorolhatja. 

 

6. Hibás teljesítés 

 

A Társaság hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Nem teljesít hibásan a Társaság, ha a jogosult a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett. Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben semmis az a kikötés, amely e fejezetnek a kellékszavatosságra és a jótállásra vonatkozó rendelkezéseitől a Fogyasztó hátrányára tér el. 

 

7. Kellékszavatosság 

 

Fogyasztó a Társaság hibás teljesítése esetén a Társasággal szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint. 

 

Fogyasztó – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: kijavítást vagy kicserélést kérhet kivéve, ha az ezek közül a Fogyasztó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. 

Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti a vételár arányos leszállítását vagy a hibát a Társaság költségére Fogyasztó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. 

 

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Fogyasztó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Társaság adott okot. 

 

Fogyasztó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor a szerződés teljesítésétől számított kétéves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait Fogyasztó már nem érvényesítheti. 

 

A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után Fogyasztó köteles bizonyítani, hogy a Fogyasztó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt. 

 

8. Termékszavatosság 

 

Ingó dolog (Termék) hibája esetén Fogyasztó – választása szerint – kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet. 

 

Termékszavatossági igényként Fogyasztó kizárólag a hibás Termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. 

 

A Termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. 

 

Termékszavatossági igényét Fogyasztó a Termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. 

 

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A Termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Fogyasztónak kell bizonyítania. 

 

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy: a Terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető, vagy a Termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered. 

 

Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt Termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igény a gyártóval szemben érvényesíthető. 

 

9. Jótállás 

 

A jótállás időtartama egy év. A jótállási határidő a fogyasztási cikk Fogyasztó részére történő átadása. Jótállási igénye alapján a jogosult választása szerint kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott jótállási jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a Társaságnak – másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva - aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet; vagy az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a Társaság költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a Társaság a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. 

 

Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel - megfelelő határidőn belül, a jogosult érdekeit kímélve kell elvégezni. 

 

A Társaság jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető, egyébként viszont Fogyasztót a jótállásból fakadó jogok a termék-és kellékszavatosság fejezetekben leírt jogosultságoktól függetlenül megilletik. 

 

Társaság nem tartozik jótállással a jótállási időn túl (szakmailag elvárható élettartam) a természetes elhasználódásból/avulásból származó károkért. 

 

Társaság nem tartozik továbbá szavatossággal, illetve jótállással az olyan károkért, amelyek a kárveszély átszállása utáni hibás vagy gondatlan kezelésből, túlzott igénybevételből, illetve a meghatározottól eltérő behatásokból, illetve egyéb, a Termékek nem rendeltetésszerű használatából keletkeztek. 

 

10. Panaszkezelés módja 

 

Fogyasztó a megvásárolt terméket vagy annak kézbesítését érintő panaszát írásban, a Társaságnak címzett tértivevényes levél, vagy e-mail üzenet formájában jelentheti be. Társaság valamennyi elérhetősége megtalálható a „Vevővel szerződő vállalkozás adatai” cím alatt. 

 

Fogyasztó köteles a hibát annak felmerülését követően haladéktalanul bejelenteni, és szükség esetén tartózkodni a termék további használatától, illetve olyan állapotban megóvni a Terméket, amelyben dönteni lehet a panasz alaposságáról. Amennyiben Fogyasztó a panasz mellett a Termék hibájának megvizsgálását is kéri Társaságtól, úgy azt köteles a saját költségén postai, vagy más olyan úton visszaküldeni eladónak, mely során az általános tapasztalatok szerint nem várható további sérülés a kifogásolt termékben. 

 

Társaság a bejelentett panaszt annak kézbesítésétől számított 5 napon belül megvizsgálja. E vizsgálat különösen arra terjed ki, hogy a Termék már a kézbesítését megelőzően is hibás volt; vagy a hiba a Termék rendeltetésellenes használata miatt alakult ki. Társaság a vizsgálat során figyelembe veszi a kifogásolt termékhez hasonló, korábban eladott termékekkel kapcsolatos általános tapasztalatokat is. 

 

Társaság a vizsgálat eredményéről Fogyasztót a panaszban megjelölt értesítési címén tájékoztatja. A tájékoztatást a panasz kézbesítésétől számított 5. nap eltelte előtt a Fogyasztó által megjelölt kézbesítési mód szerint e-mailben megküldi, vagy postára adja. A tájékoztatás tartalmazza Társaság vizsgálatának eredményét, és szükség esetén az általa felajánlott, Fogyasztót megillető kellékszavatossági lehetőségeket is (termék kijavítása, kicserélése, árleszállítás). 

 

Az előző pontokban szabályozott, a Termék kézbesítésétől számított 14 napon belüli, indokolás nélküli elállás esetét kivéve, az ezt követően bejelentett Fogyasztói elállást eladónak csak abban az esetben áll módjában elfogadnia, ha a Termék nem felel meg a szerződésben, vagy a jogszabályban meghatározott követelményeknek, vagy egyértelműen megállapítható módon már a kézbesítést megelőzően hibás volt. 

 

A Webáruházból történő megrendeléssel Fogyasztó kijelenti, hogy megismerte és elfogadta a jelen szerződési feltételeket és tisztában van a rendelés menetével. A rendelés feltételeként a Fogyasztó nyilatkozik, hogy az ÁSZF-et megismerte, elfogadta és azt magára nézve kötelezőnek ismeri el. 

 

Fogyasztóval szerződő vállalkozás adatai: 

Ker-x Pro Hungary Kft 

Székhely, üzleti tevékenység helyének postai címe, akihez a fogyasztó a panaszait címezheti: 

9011, Győr, Molnár u. 28. 

Telefonszám: 30-7448862

Elektronikus levelezési cím: info@kerites.pro

Kapcsolat

Hírlevél

Viltor - webáruház készítés és bérlés

A weboldal sütiket (cookie) használ az alapvető működés, valamint a jobb felhasználói élmény eléréséhez. Az oldal használatával elfogadja az Általános Szerződési Feltételeket, valamint az Adatvédelmi tájékoztatót.